Intensywny kurs profilaktyczny z ośmiotygodniowym programem redukcji stresu

To program profilaktyczny dla osób, które miały doświadczenia z używaniem narkotyków, ale nie są uzależnione. Kurs skierowany jest do studentów warszawskich uczelni. Składa się z dwóch modułów:

Część pierwsza

Cześć pierwsza to cztery indywidualne spotkania oparte o promocję zdrowego stylu życia z uwzględnieniem wcześniejszych doświadczeń Kursanta. Spotkania poprzedzone są konsultacją.

Część druga

Część drugą stanowi program redukcji stresu (MBSR) składający się z ośmiu spotkań grupowych raz w tygodniu oraz jednego 6-godzinnego treningu (dnia uważności) pod koniec kursu. Program wykorzystuje świeckie techniki medytacyjne w celu zwiększenia samoświadomości uczestników - zarówno jeśli chodzi o świadomość ciała, jak i emocji, a także roli myśli i przekonań w podejmowaniu codziennych decyzji oraz intensyfikacji stresu. Istotnym elementem procesu są samodzielne ćwiczenia uczestników w domu, które pozwalają stopniowo zmieniać nawykowe schematy myślenia i zachowań.

więcej informacji o mindfulness

Dodatkowo

Kurs został wzbogacony o możliwość konsultacji dla rodzin i bliskich uczestników, co wpisuje się w systemowe założenia oddziaływań profilaktycznych.

Organizatorzy

To może być przygoda

Samopoznanie i rozwój osobisty. Więcej radości z życia. Zdrowsze strategie radzenia sobie z emocjami.